Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg betalen


Wanneer u thuiszorg krijgt via de WMO (gemeente), moet u in veel gevallen een eigen bijdrage betalen.
Eigen bijdrage Zorg in Natura
Voor diegenen die thuiszorg ontvangen, heeft de overheid een eigen bijdrage vastgesteld. Deze bijdrage hangt o.a. samen met uw inkomen. U betaalt dus naar financiƫle draagkracht. Dit bedrag kan per gemeente verschillen, als het gaat om de WMO.

De exacte hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Wanneer u voor het eerst thuiszorg krijgt, ontvangt u automatisch een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage is aangegeven. Vervolgens ontvangt u na elke vier weken (een periode) een factuur met een overzicht van de gewerkte uren en het bedrag. Via een bijgevoegde acceptgiro kunt u betalen.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage zie de website
www.hetcak.nl.