Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg aanvragen


Het aanvragen van Huishoudelijke Verzorging en/of Begeleiding, ook wel Ondersteuning Zelfstandig Leven genoemd, als ook Jeugdzorg gaat via de gemeente Eindhoven (tel. 14040) of via WijEindhoven (tel. 040-2388998) Sociale wijkteams onder de noemer "WijEindhoven" nemen een probleem of aanvraag in behandeling (keukentafelgesprek), waarna de gemeente een Indicatiebesluit/beschikking afgeeft. Het toekennen van persoonlijke verzorging en/of verpleging gaat via uw eigen zorgverzekeraar i.s.m. een zorgaanbieder en het CIZ. (Centrum Indicatiestelling Zorg) Stichting Thuiszorg De Sleutel is gespecialiseerd in Huishoudelijke Verzorging/HHT en Begeleiding/Jeugdzorg in de gemeente Eindhoven.
Van indicatie naar zorg
Binnen acht weken na de datum van aanvraag, is de gemeente gehouden om een besluit te nemen over uw aanvraag. Zodra wij een kopie van het indicatiebesluit/beschikking hebben ontvangen, neemt De Sleutel direct contact met u op om de zorg op te starten.
Tijdens het eerste contact bespreken wij met u de indicatie en uw wensen. Heeft u bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, dan houden wij daar rekening mee. In overleg wordt bepaald hoe de zorg zo snel mogelijk kan worden opgestart. De Sleutel kiest er dan voor om meteen een huisbezoek van de zorgcoördinator in te plannen. Tijdens dit bezoek worden werkafspraken gemaakt en de zorgplanmap uitgereikt.

Overstappen van de ene naar de andere zorgaanbieder
In sommige gevallen komt het voor dat u niet tevreden bent over uw zorgaanbieder. U staat op een wachtlijst, of de geleverde zorg voldoet niet of de zorg wordt onvoldoende geleverd. Dan kunt u ervoor kiezen om van zorgaanbieder te wisselen.
Wilt u naar De Sleutel overstappen, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente en even met ons contact opnemen. U zegt bij uw oude zorgaanbieder de zorg op en De Sleutel levert zo snel mogelijk vervangende zorg.

Particuliere zorg
U kunt ook zonder indicatiebesluit zorg afnemen. Deze wordt dan niet vergoed. Wij kunnen in overleg met u de juiste zorg geven.