Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg aanvragen


Het aanvragen van Huishoudelijke Ondersteuning en/of Begeleiding, ook wel Ondersteuning Zelfstandig Leven genoemd, gaat via WijEindhoven. (tel. 040-2388998)
Van indicatie naar zorg
Wat bieden wij aan zorg?
Bij ons kunt u terecht voor het volgende:
-Huishoudelijke Ondersteuning
-Begeleiding of Ondersteuning

Vertrouwen is hierbij van groot belang zodat we ervoor zorgen dat u een vaste zorgverlener krijgt. Zodat u weet wie u in huis krijgt.
Bij ziekte of vakantie overleggen we met u voor eventuele vervanging.
In 2008 zijn we door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot beste zorgaanbieder van huishoudelijke zorg in Eindhoven.

Hoe kunt u zorg aanvragen?
Als u niet meer, of maar gedeeltelijk, in staat bent om uw huishouden draaiende te houden, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Hiervoor kunt u contact opnemen met WijEindhoven.
(040-2388998 of info@wijeindhoven.nl)

Er komt iemand (generalist) van WijEindhoven bij u thuis om te bespreken wat u nog wel kunt en wat niet meer. Ook wordt de tijdsperiode besproken.
In dit gesprek wordt tevens besproken welke zorgaanbieder u wilt. U bent namelijk vrij om aan te geven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft. Als u Thuiszorg De Sleutel hebt aangewezen als uw voorkeur, geeft WijEindhoven vervolgens uw gegevens aan ons door. Op het moment dat wij een aanvraag binnen krijgen, maken wij direct een afspraak met u om een Huishoudelijk Ondersteuningsplan met u te bespreken en in te vullen.
Tijdens dit eerste gesprek bespreken wij ook met u met welke activiteiten u hulp nodig heeft en bespreken we de frequentie van het schoonmaken. Heeft u bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, dan houden wij daar rekening mee. In overleg wordt bepaald hoe de zorg zo snel mogelijk kan worden opgestart. Dit is nodig voor de aanvraag bij de Gemeente, die wij voor u doen. U ontvangt enige tijd later van de gemeente een Indicatiebesluit/beschikking over dit ondersteuningsplan.

Overstappen van de ene naar de andere zorgaanbieder
In sommige gevallen komt het voor dat u niet tevreden bent over uw zorgaanbieder. U staat op een wachtlijst, of de geleverde zorg voldoet niet of de zorg wordt onvoldoende geleverd. Dan kunt u ervoor kiezen om van zorgaanbieder te wisselen.
Wilt u naar De Sleutel overstappen, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente en WijEindhoven. U zegt bij uw oude zorgaanbieder de zorg op en De Sleutel levert zo snel mogelijk vervangende zorg.

Particuliere zorg
U kunt ook zonder indicatiebesluit zorg afnemen. Deze wordt dan niet vergoed. Wij kunnen in overleg met u de juiste zorg geven.